Ärkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka

Frimodig kyrka producerar tillsammans med Posk och Svenska kyrkans unga webbsändningar från kyrkomötet i Uppsala. I första avsnittet intervjuades ärkebiskop Anders Wejryd, och han formulerade kyrkans behov av utveckling på ett utmärkt sätt:

”Dessutom så är ju Svenska kyrkan tvunget att göra en stor omorientering och bli en mer missionerande kyrka, där man berättar om det man blir glad åt, berättar om det som bär en. Och det måste vi rusta varann att berätta.”

Väl formulerat. Kristen mission handlar om att berätta om det man blir glad åt. Kristen mission handlar om att berätta om en Gud som bryr sig om lilla mig, oavsett min bakgrund, oavsett vem jag är, oavsett om jag redan har en tro på honom eller ej. Kristen mission handlar om att hjälpa människor att finna en tro. Det har länge funnits en tendens i Svenska kyrkan att tro att uppgiften blott består i att hjälpligt underbygga tron hos dem som redan har den. Det är förvisso viktigt, men kyrkans väsen är att missionera.

26 thoughts on “Ärkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka

Kommentarer inaktiverade.