Odemokratiskt stöd till demokrater

Odemokratiskt stöd till demokrater

Två partier i kyrkovalet beskriver sig gärna som demokratins garanter i Svenska kyrkan. Det handlar om centerpartiet och socialdemokraterna. Men jag hävdar att deras närvaro i kyrkans ledning är odemokratisk! Låt mig anföra fem skäl. 1. Sammanblandning av kyrka och stat Att samma parti styr i riksdagshus och i kyrkomöte innebär rimligen att kyrkan inteLäs mer omOdemokratiskt stöd till demokrater[…]

Ärkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka

Ärkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka

Frimodig kyrka producerar tillsammans med Posk och Svenska kyrkans unga webbsändningar från kyrkomötet i Uppsala. I första avsnittet intervjuades ärkebiskop Anders Wejryd, och han formulerade kyrkans behov av utveckling på ett utmärkt sätt: ”Dessutom så är ju Svenska kyrkan tvunget att göra en stor omorientering och bli en mer missionerande kyrka, där man berättar om det manLäs mer omÄrkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka[…]