Uppdrag granskning om förbön

Uppdrag granskning om förbön

I ett par månader har jag känt viss bävan inför veckans avsnitt av Uppdrag granskning. I programmet har ett antal präster med koppling till Frimodig kyrka uppsökts för själavårdssamtal. I själva verket var konfidenterna journalister med dold inspelningsutrustning. Vad man ville var att se om prästerna skulle försöka ”bota” konfidentens påstådda homosexuella läggning. Jag ärLäs mer omUppdrag granskning om förbön[…]

Ärkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka

Ärkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka

Frimodig kyrka producerar tillsammans med Posk och Svenska kyrkans unga webbsändningar från kyrkomötet i Uppsala. I första avsnittet intervjuades ärkebiskop Anders Wejryd, och han formulerade kyrkans behov av utveckling på ett utmärkt sätt: ”Dessutom så är ju Svenska kyrkan tvunget att göra en stor omorientering och bli en mer missionerande kyrka, där man berättar om det manLäs mer omÄrkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka[…]