Uppdrag granskning om förbön

Uppdrag granskning

I ett par månader har jag känt viss bävan inför veckans avsnitt av Uppdrag granskning. I programmet har ett antal präster med koppling till Frimodig kyrka uppsökts för själavårdssamtal. I själva verket var konfidenterna journalister med dold inspelningsutrustning. Vad man ville var att se om prästerna skulle försöka ”bota” konfidentens påstådda homosexuella läggning. Jag är själv präst i Svenska kyrkan och engagerad i nomineringsgruppen Frimodig kyrka. Jag hade på förhand fått läsa utskrifter av delar av programmet, men undrade över helheten; har mina kolleger sagt sådant som jag inte kan stå för?

Nu har jag sett programmet och jag är lättad. Prästerna i fråga har i några fall uttryckt sig på sätt som jag inte skulle ha gjort. De har i ett par fall förekommit konfidenterna i frågor om övergrepp, återigen på ett sätt som kanske inte var helt lyckat. Men de har bett om sådant som varje präst och varje kristen borde kunna be om. De har låtit konfidenten definiera sitt problem och sedan lyft fram detta problem inför Gud. I flera fall har prästerna varit tydliga med att vad Gud sedan gör är inget som vi styr över. De har på det stora hela hanterat situationen på ett sätt som jag tycker står väl i linje med själavårdens förutsättningar.

I programmet uttalar sig några andra präster på sätt som däremot framstår som teologiskt katastrofala. Malin Strindberg, präst i Tyresö församling, får frågan vad hon skulle svara en konfident som frågar: ”Kan Gud bota mig [från min homosexualitet]?”. Strindbergs raka svar blir då: ”Nej, det kan Gud inte göra.” Lars Gårdfeldt, präst och politiker inom Feministiskt initiativ, beskriver bön om ändrad läggning med orden: ”Det är kvacksalveri”. Avgående ärkebiskopen själv, Anders Wejryd, får frågan: ”Kan Gud bota homosexualitet?”. Svaret från avgående ärkebiskopen är rakt och tydligt: ”Nej, jag tror inte det.”

Genom programmet framhålls flera gånger att det är i strid med kyrkomötets beslut från 2005 att be så som FK-prästerna i programmet har gjort. Ärkebiskopen uttrycker sig: ”Vi har ju sagt att man skall inte ägna sig åt sådana här saker.” FK-prästerna får också frågan om det är rätt att ägna sig åt sådant och svaret blir genast att vi ägnar oss inte åt det. Att ”ägna sig” åt något är att ta initiativ, att driva en sak. Som präst ägnar jag mig inte åt att be för överviktiga som vill gå ner i vikt, men jag ber för dem om de ber mig göra det. Jag ägnar mig inte åt att be att människor skall förälska sig i varandra, men jag kan be om det med någon som önskar det. Och prästerna i programmet ägnar sig inte åt att ”bota homosexuella”, men de ber för människor som ber om förbön. Det som står om saken i kyrkomötesbeslutet från 2005 är: ”Svenska kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ’bota’ homosexuella från deras läggning.” Att be för en enskild som så önskar kan knappast betecknas som en ”organiserad verksamhet i syfte att bota”.

Strindberg, som är mycket upprörd över vad hon sett av programmet, tycker att präster som jag och de i programmet förekommande bör lämna kyrkan:

”Svenska kyrkan har ju tagit tydlig ställning. Vi har ju bestämt att det här är vårt sätt att se på detta. Om man då som präst inte kan ställa upp på det, då finns det ju andra samfund och andra kristna kyrkor som finns att gå till om man känner att man vill ha stöd för sina åsikter i stället för att vara kvar i Svenska kyrkan och ha en åsikt som går helt stick i stäv med vad kyrkomötet ändå har beslutat.”

Själv har hon som sagt i programmet gett uttryck för att Gud inte kan ändra en persons sexuella läggning. Om man inte kan ställa upp på tron på en Gud för vilken ingenting är omöjligt, så finns det ju andra organisationer och föreningar som finns att gå till om man känner att man vill ha stöd för sina åsikter i stället för att vara kvar i Svenska kyrkan och ha en åsikt som går helt stick i stäv med vad bekännelseskrifterna, inte minst de ekumeniska trosbekännelserna, ändå säger. Skulle vi vara lika hårda som Strindberg skulle förstås samma utväg gälla även för ärkebiskopen.

Till sist: Jag vet att jag har komprimerat citat av Strindberg, Gårdinger och Wejryd, och därmed förenklat deras synsätt. Men de har valt att ställa upp i ett program som har just det som arbetsmetod. Och de har valt att göra det på programideologernas sida. Då får de nog stå ut med att bli bemötta på motsvarande vis.

 

Rekommenderar Elisabeth Sandlunds ledare i Dagen: Om kvällens Uppdrag granskning: ”Inga svavelosande predikningar om synd och straff”.

401 thoughts on “Uppdrag granskning om förbön

 1. Kan ställa upp på allt Du skriver. Själv blev jag lite förundrad över ärkebiskopens åsikter. Gud kan inte förändra en sexuell läggning men enligt biblen så kan han återuppväcka döda (hoppas att jag fattat rätt). Som lekman har jag vissa funderingar på vilket som kan vara svårast. Jag tycker nog också att FK:s representanter klarade sig bra och med hedern i behäll

 2. Du har verkligen en poäng! Bra jobbat. Själv har jag svårt att be om helande i tid o otid, men gör det om någon ber mig. Men för mig är det alltid viktigaste i förbön att personen i fråga skall få erfara Jesu närvaro, resten är liksom bonus.

 3. Bra skrivet David! Så liten dom gör Gud, Han är allmäktig, kan göra ALLT 🙂

 4. När man nu sett programmet är det uppenbart att ni dessa präster som som har en avvikande mening från Sv. Kyrkans lära inte vill tala om sin öppet om sin åsikt tex. Berit Simonsson som är vice ordf. i Frimodig kyrka och medlem i Kyrkas riksstyrelse. Hon ville inte ställa upp för en en intervju i UG det kan man knappast tycka är ”Frimodigt” snarare fegt. Då finns motiv för ”Dold kamera” . Jag förstår ni präster regerar på att bli smygfilmade under själavårdssamtal och hänvisar till ”absolut tystnadsplikt” men det är ju prästen som har tystnadsplikt inte den biktsökande. Vad jag tycker är att UG går väl hårt åt prästerna efter att de ”avslöjats”.
  I den kristna tidningen Dagen har det på ledarsidorna och nyhetssidor varit en upprörd stämning om programmet långt innan det sändes. Själv skrev jag en kommentar till TV-debatt om dold kamera vid själavårdande samtal Jag tar inte ställning i frågan ”att spela in själavårdande samtal med dold kamera var nödvändigt” . Men noterar att ” Dold kamera är ett journalistiskt arbetsverktyg som endast bör användas i nödfall, när andra vägar för att få fram sanningen är stängda. Ibland har det missbrukats å det grövsta men vid andra tillfällen är det fullt berättigat att plocka fram ur verktygslådan. När SVT:s Uppdrag granskning bestämde sig för att ta reda på vilka råd imamer och familjerådgivare ger muslimska kvinnor som misshandlas eller vars män tagit sig ytterligare en hustru fanns ingen annan möjlighet.” läs mer i Dagens ledarblogg “ En nödvändig granskning “ Kanske vi skall vänta med omdömet av programmet sen vi sett det?

 5. ”Men de har bett om sådant som varje präst och varje kristen borde kunna be om. De har låtit konfidenten definiera sitt problem och sedan lyft fram detta problem inför Gud. I flera fall har prästerna varit tydliga med att vad Gud sedan gör är inget som vi styr över. De har på det stora hela hanterat situationen på ett sätt som jag tycker står väl i linje med själavårdens förutsättningar.”

  Jag tror inte de vänder sig emot att prästen väljer att be för konfidenten, men för vad prästen ber för. Om en konfident kommer till mig och ber om att bli ”botad” från sin heterosexualitet så är det inte min uppgift att bekräfta att det är ngt fel genom att be Gud ta bort det. Däremot ber jag gärna för konfidenten och hennes brottningskamp i detta.

 6. Tack för mycket bra analys!
  Bara förskräckt över att akademiskt utbildade människor (läs Weiryd, Gårdfeldt o Strindberg) inte har bättre analytisk förmåga. Alvarligt för Sv. kyrkan 🙁

 7. När man nu sett programmet är det uppenbart att dessa präster som som har en avvikande mening från Sv. Kyrkans lära inte vill tala om sin öppet om sin åsikt tex. Berit Simonsson som är vice ordf. i Frimodig kyrka och medlem i Kyrkas riksstyrelse. Hon ville inte ställa upp för en en intervju i UG det kan man knappast tycka är ”Frimodigt” snarare fegt. Då finns motiv för ”Dold kamera” . Jag förstår ni präster regerar på att bli smygfilmade under själavårdssamtal och hänvisar till ”absolut tystnadsplikt” men det är ju prästen som har tystnadsplikt inte den biktsökande. Vad jag tycker är att UG går väl hårt åt prästerna efter att de ”avslöjats”.

  1. Varför skulle Berit Simonsson svara på frågor från ett oseriöst Uppdrag granskning? Snarast frimodigt att låta bli.

   1. ”oseriöst ” Uppdrag granskning har vunnit en rad internationella utmäkelser för sina repotage tex ”Reportaget om hur ett helt samhälle vände sig mot två våldtagna högstadietjejer i samhället Bjästa, har vunnit det prestigefyllda tv-priset Prix Europa” I det nu akuella repotaget medverkade ärkebiskop Anders Wejryd. Att kalla programmet ”oseriöst ” är retorik på ”sandlådenivå”

 8. @ Gösta: jag vill bara fråga om du är säker på att äb verkligen sa att Gud inte kan förändra en sexuell läggning. Jag trodde nämligen också att det var så han sa, men när jag kollade upp det så var det jag som läst för snabbt.

 9. Ur det länkade blogginlägget, där jag citerar ordagrant (men klämde in ett ”avgående” för mycket, vilket särskilt i urklipp som här får det att se ut som en markering som inte var avsedd):

  Avgående ärkebiskopen själv, Anders Wejryd, får frågan: ”Kan Gud bota homosexualitet?”. Svaret från avgående ärkebiskopen är rakt och tydligt: ”Nej, jag tror inte det.”

  1. Vad såg du Anna-Lena? Så att vi själva sedan kan gå in och kolla vad han verkligen säger

 10. Pingback:Bögbotarna | Tankesmedjan Areopagen

 11. Kan svenska kyrkan begära att en präst som har uttryckt homfoba åsikter kan avskedas? Efter att ha sett programmet kräver jag nästan att prästen i Vara ska avgå. Hans åsikter är inte förenliga med Svenska kyrkan riktlinjer, vårt samhälle eller Jesu liv.
  En präst är navet i ett kristet samfund och ska vara en förebild. Att då ha åsikter som är rakt upp och ner fel borde uppröra mig som arbetsgivare och kristen.

 12. Om prästen inte ska kunna be för det som konfidenten vill ha förbön för, vad ska vi då med själavård till? (Naturligtvis finns undantag, som t.ex. skulle skada 3e person!)
  Jag orkade inte se mer än början av programmet. Inte pga ämnet men för att jag tycker att det är erhört fegt och fult av journalisterna att sätta prästerna i en situation där de faktiskt inte FÅR försvara sig med tanke på tystnadsplikten.
  Visst blir det ofta ensidigt i sådana reportage, men att ha det med i beräkningarna från planerinsstadium 1…..?

 13. Om någon kom till mig och berättade om ett lidande så skulle jag börja där. I lidandet. Inte i vad som är politiskt korrekt. Jag skulle lyssna in, försöka förstå, bekräfta. Ställa adekvata frågor som kan leda vidare.

  Skulle någon hemligt avlyssna detta första samtal skulle jag också kunna få löpa gatlopp i media. Oavsett vad samtalet handlade om.

  Att fejka ett lidande för att sätta nån precis där man vill visar på hur lite man respekterar människan.

 14. Hej David! Tack för en välskriven artikel!

  Jag är nyfiken på vad du tänker kring Alan Chamber och hans resa i relation till detta. Något säger mig att han hade ungefär noll koll på Svenska kyrkans situation när han ombads uttala sig, vilket troligen är anledningen till hans tveksamma svar på frågan om man ”bör bota homosexualitet”: ”I know you want a soundbyte… But no…”

  Situationen Exodus International är verkligen heeelt annorlunda än med de intervjuade prästerna.

  Själv anser jag att detta är åsiktsregistrering och häxjakt – bedrivna av människor som uppenbarligen inte har en mycket begränsad kännedom av Sveriges och världens kristenhet. SVT tycks enbart vara ute efter att sätta dit oliktänkande, oavsett var de finnes.

 15. Jag är mäkta glad över att UG gjort denna inlaga i debatten. Att visa klart och tydligt var kyrkan och dess företrädare står eller inte står, har tvingat dem in i en återvändsgränd som de inte kan ta sig ur.

  Det är av största vikt att vi får människor att agera utifrån det ansvar de har i sin tjänst och utifrån ”ordet”. Vi ska vara glada för att UG och liknande saker sker på alla områden, det tvingar de utsatta för att slipa sina argument och tänka till varför de gör och tänker på det sätt som visar upp under skarpt läge.

 16. Tänk att det står i 1 Kor. 6:9-11: / ”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant. varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall få ärva Guds rike.” / slut citat.
  Mycket tydligt om homosex och övrigt. Men vi har möjlighet att få uppleva nåd och försoning från både homosex och övrig synd.

 17. It is quite fabulous that today I was looking appropriate for something to submit me a jolt of happiness. The outlandish stuff is that I bring about it in the win initially place. I was struggling to get banknotes to get in touch with my hire paid, and I could not representation revealed what to do. Some friends gave me a scattering unusual options, but I till was not dedicated to those solutions. Anyhow, I irrevocably figured in that I right-minded needed to obtain a look at this website to resolve all my problems: http://www.paydayloansonlinekey.com

 18. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage?
  My website is in the very same area of interest
  as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you.
  Cheers!

 19. Pingback:viagra pills

 20. Pingback:viagra generic availability

 21. Pingback:cialis 20 mg best price

 22. Pingback:viagra tablets

 23. Pingback:generic viagra 100mg

 24. Pingback:generic cialis at walmart

 25. Pingback:sildenafil

 26. Ahaa, its fastidious conversation on the topic of this article at this place at this
  blog, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 27. Pingback:viagra for sale

 28. Pingback:buy generic cialis

 29. Pingback:generic viagra

 30. Pingback:generic cialis

 31. Howdy! This blog post could not be written much better!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I’ll send this article to him.
  Pretty sure he’ll have a good read. Thank you for sharing!

 32. I have been surfing online more than three hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.
  Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a
  lot more useful than ever before.

 33. It is the best time to make some plans for the longer term
  and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I may
  just I desire to suggest you some attention-grabbing things or advice.
  Maybe you can write next articles regarding this article.

  I want to read even more issues about it!

 34. Ahaa, its nice conversation on the topic of this post here at this blog, I have read
  all that, so at this time me also commenting
  at this place.

 35. I was having provoke figuring short what I should to do. I tried so profuse other things in preference to I came to a indisputable conclusion. My confidante and I were talking equal day, and it bash me out-moded of nowhere. I suddenly realized that I heard of a website some culture ago that would help me out. I came on here because I wanted to allocation my sudden discovery with you all. Here it is: mypersonalloansonline.com/

 36. It’s appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to
  be happy. I’ve learn this put up and if I may I want to suggest you few interesting things or advice.
  Maybe you can write subsequent articles relating to this article.
  I want to learn even more things approximately it!

 37. Hey there would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style
  seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but
  I had to ask!

 38. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made
  good content as you did, the web will be a
  lot more useful than ever before.

 39. Just wish to say your article is as surprising. The clearness on your
  post is just great and that i could assume you’re an expert in this subject.
  Well together with your permission allow me to snatch your feed to keep up to date with impending post.
  Thanks 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.

 40. hey there and thank you for your information –
  I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise
  several technical points using this site,
  since I experienced to reload the website lots of times previous to I could
  get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I’m complaining, but slow loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and
  could damage your high-quality score if ads and
  marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to
  my email and could look out for much more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon.

 41. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s
  time to be happy. I’ve read this post and if I could I
  desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles
  referring to this article. I want to read more things about it!

 42. Pingback:sildenafil citrate

 43. Pingback:viagra coupons

 44. Pingback:cialis generic

 45. Pingback:generic cialis tadalafil

 46. Pingback:viagra prices

 47. Pingback:viagra without doctor prescription

 48. Pingback:cialis cost

 49. Pingback:viagra generic

 50. Howdy! This blog post couldn’t be written any better! Looking at this
  post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking
  about this. I’ll forward this post to him. Fairly certain he’s
  going to have a good read. Thank you for sharing!

 51. It is appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be
  happy. I have read this publish and if I may I desire to suggest you few attention-grabbing issues or
  suggestions. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article.
  I want to learn even more things approximately it!

 52. I’ve been browsing online greater than three hours lately, but I
  never found any fascinating article like yours.
  It’s lovely worth sufficient for me. Personally, if
  all web owners and bloggers made excellent content as you
  probably did, the internet shall be much more useful than ever before.

 53. Four ladies – a public relations pro plus three architects – made a decision to open the store
  to make before offering gifts, especially at Christmas, folks assume.

 54. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 55. Hi! I’ve been following your web site for a while now and finally got the
  courage to go ahead and give you a shout out from Humble Tx!
  Just wanted to say keep up the fantastic job!

 56. Pingback:viagra without a doctor prescription

 57. Pingback:generic viagra available

 58. Pingback:cialis pills

 59. Pingback:viagra 100mg

 60. Pingback:sildenafil generic

 61. Pingback:tadalafil generic

Kommentarer inaktiverade.