Jesus är herre

Jesus är herre

Det här läsdramat använde jag vid morgonsamlingen för Sydsveriges och Västsveriges scouter vid lägret Patrullriks 2017. I ett läsdrama utses frivilliga till alla roller, varefter de agerar utifrån berättelsen som jag läser. Handlingen i det här läsdramat följer direkt på ”Maria vid graven” Jesus är herre Roller Petrus – 1 Åsnor – 11 Ett bordLäs mer omJesus är herre[…]

Ärkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka

Ärkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka

Frimodig kyrka producerar tillsammans med Posk och Svenska kyrkans unga webbsändningar från kyrkomötet i Uppsala. I första avsnittet intervjuades ärkebiskop Anders Wejryd, och han formulerade kyrkans behov av utveckling på ett utmärkt sätt: ”Dessutom så är ju Svenska kyrkan tvunget att göra en stor omorientering och bli en mer missionerande kyrka, där man berättar om det manLäs mer omÄrkebiskopen: Svenska kyrkan måste bli en missionerande kyrka[…]