Till Egypten eller Nasaret

Julnumret i EFS i Sydsveriges distriktstidning innehåller nedanstående artikel av undertecknad, den sista i en serie apologetiska artiklar.

Julkrubba i RökeTill Egypten eller Nasaret

Två av Bibelns evangelier, Lukas och Matteus, beskriver händelser kring Jesu födelse. Väldigt lite i berättelserna är gemensamt och de tycks till och med motsäga varandra på någon eller några punkter. Jag tänkte få dyka ner lite i frågan om vart Josef, Maria och Jesus tog vägen när de lämnade Betlehem.

Skillnad mellan Matteus och Lukas

I Matteusevangeliets andra kapitel beskrivs hur Josef och Maria efter besöket av de vise männen i hast lämnar Betlehem och reser till Egypten för att undgå Herodes den stores våldsamma hybris. Där förblir man tills Herodes dött, varpå man beger sig till Nasaret. Men Nasaret tycks vara ett andrahandsval, givet i en dröm; egentligen vill man återvända till Judeen, men vågar inte av rädsla för Herodes den stores son och efterträdare, Herodes Archelaos. I Lukasevangeliets andra kapitel å andra sidan kommer Josef och Maria från Nasaret till Betlehem och återvänder sedan med barnet till Galileen.

För att kunna nå någon som helst klarhet i det hela måste vi, åtminstone om vi inte är beredda att avfärda historiciteten i berättelserna för en enbart teologisk-symbolisk förståelse av dem, till att börja med bringa lite rätsida i kronologin. Om vi så långt som möjligt utgår från att båda berättelserna ner på rimlig detaljnivå  är korrekta så bör man kunna tänka sig två huvudvarianter för när de vise männen nådde fram. Berättelsen om deras ankomst är i bibeltexten inte noggrannare daterad än att den ägde rum “när Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid.” Det står alltså inte hur långt efter hans födelse det skedde. Det finns dock åtminstone två tidsmarkörer. För det första så beslutar Herodes, när han inser att de vise männen inte kommer att återvända till honom, att döda alla pojkar i Betlehem som var upp till två år gamla. Åldern sattes utifrån vad de vise männen haft att berätta. För det andra finns Lukasevangeliets berättelse om hur Jesus när tiden var inne enligt Mose lag bars fram inför herren i Jerusalems tempel, tillfället då han möts av Symeon och Hanna. Den tid som gällde för frambärandet var fyrtio dagar efter nedkomsten (7+33, se 3 Mos 12). Det innebär alltså att Jesus befann sig i Jerusalem, och vare sig i Nasaret eller Egypten, när han var fyrtio dagar gammal. Samtidigt står det att han mellan de vise männens besök och Herodes död befann sig i Egypten.

Ett tidigt besök

Den kanske enklaste lösningen att tänka sig är att de vise männen kom ganska omgående efter födseln. Resan till Egypten kan tänkas ha tagit ungefär en vecka, vilket i så fall ger utrymme för Josef och Maria att befinna sig där i cirka två veckor innan de får veta att Herodes dött och därmed hinner tillbaka till Judeen innan det är tid för besöket i templet. I så fall går det enkelt att följa berättelsen i Lukasevangeliet som anger att de återvände till Nasaret efter frambärandet i templet.

Några möjliga invändningar finns mot denna lösning:

  • Det är djärvt att företa resan till Egypten så snart efter nedkomsten, men å andra sidan är ju resan påtvingad och inte självvald.
  • Enligt historikern Josefus dog Herodes den store vid påsk efter en månförmörkelse, vilket oftast tolkas till år 4 f.Kr. Det året inföll påsken i slutet av mars enligt vår tideräkning så om Jesus föddes cirka en månad tidigare skulle det alltså ha varit i slutet av februari. När frågan om Jesu födelsedatum behandlas anges ofta att herdar inte var ute med sina får under vintern, november till februari. Om det stämmer, vilket det i och för sig finns utrymme att ifrågasätta, befinner vi oss på gränsen för vad som kan vara rimligt utifrån att herdarna ju faktiskt var ute och vaktade sin hjord den aktuella natten
  • Framför allt den koptiska kyrkan anger en stor mängd heliga platser, några ganska långt upp längs Nilen, som Jesus enligt traditionen skall ha besökt under flyktperioden. Om bara några av dessa traditioner har verklighetsbakgrund så förslår tiden inte på långa vägar.
  • Ibland framhålls att det måste ha gått ett tag mellan födelseberättelsen i Lukasevangeliet och de vise männens besök i Matteusevangeliet eftersom Matteus skriver att österlänningarna fann Jesus i ett hus. Man menar då att Josef och Maria måste ha hunnit skaffa bättre boende sedan herdarnas besök. Det står dock inget i Lukasevangeliet om var krubban som Jesus lades i stod; det är inte orimligt att tänka sig att den stod i djurens del av ett vanligt hus (något stall talas det ju som bekant inte om i julevangeliet).

En längre vistelse i Betlehem

Den vanligaste kronologin är nog att de vise männen besökte Jesus efter hans möte med Symeon och Hanna snarare än före. Det är rimligt att tänka sig att Josef och Maria stannat en längre tid i Betlehem, både utifrån att folkräkningen (någon skattskrivning behöver det inte ha rört sig om – det är översättarnas tolkning) kan ha varit en omständig process och utifrån att Maria och barnet behövde få hämta kraft inför den långa resan. I så fall kan de vise männen egentligen ha kommit när som helst från 40 dagar efter Jesu födelse till uppemot två år därefter, den högsta åldern som Herodes räknade med att barnet kunde ha uppnått vid massakern i Betlehem. Det gör tolkningen flexibel; den kan till exempel relativt enkelt samordnas med andra beräkningar, exempelvis utifrån astrologiska funderingar.

Problemet med den här läsningen är formuleringen i Lukas 2:39 där det står “När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Gelileen”. Att Matteus och Lukas väljer att ta med helt olika händelser kring Jesu födelse är inte konstigt, men här tycks formuleringen inte lämna utrymme för att något hoppats över.

Planerad flytt till Betlehem

Det finns åtminstone ytterligare en variant på modellen med en lite längre period mellan födelse och besök.

Josef och Maria fick båda genom änglabesök veta att barnet som skulle födas var Guds utvalda. Fromma som de var visste de förmodligen att denne förväntades komma från Betlehem. Det kan alltså vara så att de för den sakens skull planerade att flytta dit. En del bibelkommentarer har menat att Josef nog redan ägde lite mark i staden och någon har funderat kring att han kanske själv var från Betlehem, men under ett antal år arbetat i eller i närheten av Nasaret. Oavsett bakgrunden förklarar flyttmodellen varför Josef och Maria begav sig ända till Betlehem för skattskrivningen i stället för att gå till närmsta större stad från Nasaret. Att det fanns några krav att man skulle bege sig till en stad där en släkting, David, levt tusen år tidigare förefaller ju inte så rimligt.

Om de planerat och inlett en flytt blir återvändandet till Nasaret i Lukas 2:39 endast ett besök och de kan sedan ha hunnit återvända till Betlehem innan de vise männen dök upp. Den här modellen skulle förklara formuleringen i Matteus 2:22–23 där det ser ut som att Josef vid hemkomsten från Egypten egentligen hade tänkt bosätta sig i Betlehem.

Ingen självklar lösning

Detaljerna och kronologin kring Jesu födelse är som synes inte självklara, men när någon menar att antingen Lukas eller Matteus i det här fallet måste ha fel så finns det gott om alternativ att fundera kring.

2 082 thoughts on “Till Egypten eller Nasaret

  1. tja [url=https://onlinecasinofan.us/#]free casino games online[/url]
    pmv [url=https://onlinecasinofan.us/#]online casino real money[/url]