Läsdrama om den barmhärtige samariern

Läsdrama om den barmhärtige samariern

Förra söndagen fick jag lov att hålla en barngudstjänst som firades parallellt med den vanliga gudstjänsten i Västerkyrkan. Tio barn och en del föräldrar deltog. Ett av momenten var ett läsdrama, en form som jag tycker fungerar bra som textläsning för barn. Vi använde berättelsen om den barmhärtige samariern och jag lägger ut manuset härLäs mer omLäsdrama om den barmhärtige samariern[…]

Bibelillustrationer på Wikimedia Commons

Bibelillustrationer på Wikimedia Commons

Wikimedia Commons är den databas för mediafiler som är kopplad till Wikipedia-projektet. Alla de ljud, filmer och framför allt bilder som används på de flesta språkversioner av Wikipedia (inklusive den svenska) ligger lagrade där, men där finns också massor av material som inte används i Wikipediaartiklar. Gemensamt för alla dessa bilder (utom Wikimedias logotyper) ärLäs mer omBibelillustrationer på Wikimedia Commons[…]

Till Egypten eller Nasaret

Till Egypten eller Nasaret

Julnumret i EFS i Sydsveriges distriktstidning innehåller nedanstående artikel av undertecknad, den sista i en serie apologetiska artiklar. Till Egypten eller Nasaret Två av Bibelns evangelier, Lukas och Matteus, beskriver händelser kring Jesu födelse. Väldigt lite i berättelserna är gemensamt och de tycks till och med motsäga varandra på någon eller några punkter. Jag tänkteLäs mer omTill Egypten eller Nasaret[…]

Hette Adam Adam?

Hette Adam Adam?

Påstått felaktigt påstående: Enligt Bibeln hette den första människan på jorden Adam. Nilsson hävdar (länk till info om Nilsson och hans bok) att det inte står ett ord i den bibliska berättelsen om att mannen som Gud skapade hette Adam. Det hebreiska ordet Adam förekommer i skapelseberättelsen, men det är, enligt Nilsson, inte ett namn utanLäs mer omHette Adam Adam?[…]