Aboriginer i Australien

Bathurst Island menPåstått felaktigt påstående: Australiens urbefolkning heter aboriginer.

Jag börjar min kritiska genomgång av Ulf Ivar Nilssons bok (se det här inlägget för presentation av boken) med det allra första uppslagsordet. Utifrån en etymologisk härledning till latinet framhåller Nilsson i sin bok att ordet aborigin kort och gott betyder urinvånare och helt saknar geografisk eller kulturell definition. Han talar om att den första folkgrupp om vilken beteckningen användes fanns i mellersta Italien.

Nilssons argumentation bygger på två felaktiga axiom: att ett ord bara kan ha en betydelse samt att ett ords betydelse är beständigt, till och med när det importeras i nya språk. Eftersom det italienska folkslag som använde ordet om sig själva sannolikt inte gjorde det på svenska är detta bruk helt irrelevant för förståelsen av det svenska bruket av ordet. I Sverige används det ju faktiskt i första hand på precis det vis som Nilsson påstår är felaktigt, och när tillräckligt många väljer att använda ett ord i en måhända förskjuten betydelse så blir det faktiskt rätt. Det är så språk utvecklas. Nationalencyklopediens ordbok anger sålunda ”urinvånare i Australien” som enda betydelse för ordet. SAOL 13 ger en något vidare definition: ”urinvånare, särskilt om Australiens urbefolkning”.

Slutsats: Det är inte alls fel att beteckna Australiens urinvånare som aboriginer, och med det förutsätta att man förstås avse just australier.

12 thoughts on “Aboriginer i Australien

  1. Pingback:Aboriginer Språk – RUNYOU

Kommentarer inaktiverade.