Aboriginer i Australien

Aboriginer i Australien

Påstått felaktigt påstående: Australiens urbefolkning heter aboriginer. Jag börjar min kritiska genomgång av Ulf Ivar Nilssons bok (se det här inlägget för presentation av boken) med det allra första uppslagsordet. Utifrån en etymologisk härledning till latinet framhåller Nilsson i sin bok att ordet aborigin kort och gott betyder urinvånare och helt saknar geografisk eller kulturell definition. Han talarLäs mer omAboriginer i Australien[…]