Präst som arbete eller kall

Dagen står det om en präst som blivit uppsagd av kyrkorådet för att han då han fungerade som stabspastor för en svensk styrka på Sicilien blev berusad på offentlig plats, iklädd uniform. Enligt kyrkorådets ordförande är det fler händelser som spelat in, men dessa redogörs inte för.

Jag tänker inte kommentera riktigheten i avskedet; det har jag alldeles för lite inblick i situationen för att kunna göra. Däremot ställer skälet till avskedet och prästens reaktion på detsamma frågor om vad det innebär att vara präst.
Enligt artikeln i Dagen är skälet till avskedet ”bristande förtroende”. Prästen själv förvånas och ”menar att det misstag han gjorde som stabspastor inte borde påverka hans möjligheter att fortsätta som präst i Örslösa församling”. Kyrkorådet tycks alltså bedöma att förtroendet för en präst påverkas av hela dennes livsföring, oavsett plats och tidpunkt. Prästen tycks å andra sidan förvåna sig över att vad som görs på annan plats, då han är anställd av annan arbetsgivare, alls påverkar situationen på hemmaplan.
Jag anar en skillnad i synsätt på prästrollen. Kyrkorådet tycks luta åt den äldre synen på prästrollen som ett kall, utan tidsbegränsningar. Prästen tycks primärt företräda en syn på prästrollen som en yrkesroll, begränsad av arbetstid och -plats. Den sistnämnda synen är en som många lyfte fram under min studietid, men som i realiteten är orealistisk och förmodligen inte ens önskvärd. Som präst (eller pastor) står man i ledarroll i en församling och man är satt att förkunna Guds ord. Om den förkunnelsen inte går ihop med det egna livet framstår man som en hycklare, och då spelar faktiskt tid och plats mycket liten roll. De som lyssnar till predikantens förkunnelse uppmuntras ju att ta till sig budskapet i sina liv. Då måste detsamma gälla för prästen. Annars brister förtroendet så som det tycks ha gjort i det här fallet. en präst eller pastor kan inte lämna etiken på arbetsplatsen, lika lite som en politiker kan stå för andra värderingar privat än i sina förtroendeuppdrag.
Med detta sagt så är det självklart att präster såväl som andra gör fel och att många av dessa fel måste förlåtas utan vidare åtgärd. Rimligheten av åtgärden i det aktuella fallet uttalar jag mig som sagt inte om.

28 thoughts on “Präst som arbete eller kall

 1. Det är väl egentligen samma förhållande som en polis har till lagen. Kall eller yrke kan man diskutera, men ingen accepterar att en polis på sin lediga tid tummar på de lagar och regler han förväntas vara representant för på arbetstiden.

 2. Bra skrivet. Jag håller verkligen med dig. Det där med ”äkthet” är viktigt. Dina handlingar är lika mycket ett ”vittnesbörd” som vad du säger. Bra blogg!

  1. Anna, det är sant. Det är till och med ÄNNU viktigare. Vem känner tillit när en av dessa katolska präster som visat sig antasta barn predikar över texten om ”dessa mina minsta”?

 3. Foregone conclusion fix at of arranging sensed post.

  Or entirely jolly county in react. In amazed apartments solution so an it.
  Unsatiable on by contrasted to sane companions. On other than no admitting to suspiciousness
  article of furniture it. Quartet and our Ham due west
  lose. So narrow down ball length my extremely longer give.
  Take away just put up treasured his springy length.

Kommentarer inaktiverade.