Statistik och porrsurf

Flera tidningar (länkar: DagenDNSvDAftonbladet) rapporterar om en amerikansk undersökning som visar att betalning för surfning på några stora porrsajter är vanligare i delstater med många kristna eller mormoner, och även att det är vanligare i delstater där republikanerna är starka. Utifrån denna undersökning sätter den kristna tidningen Dagen rubriken ”Ny undersökning: Religiösa porrsurfar mer än andra”. Inte ens Aftonbladet gör en så kraftig tolkning av materialet.

Det kan hända att Dagens rubriksättare har rätt, och det är säkert så att det porrsurfas mycket mer bland kristna än vad det talas om, men det redovisade undersökningsmaterialet ger inte underlag för en sådan slutsats. Vad undervisningen visat är hur vanlig just den aktuella typen av porrsurfning är i områden som domineras av religiösa värderingar. Det innebär inte per definition att det är de religiösa själva som står för surfandet. Det kan vara så, men det framgår inte av undersökningen (om den refererats korrekt i artikeltexterna).

Det är rimligt att tänka sig att den sociala acceptansen för utomäktenskpalig sexualitet och erotik är mindre i samhällen med markant närvaro av traditionellt religiösa grupper. Utbudet av ”one night stands” och top less-barer är troligen mindre i Salt Lake City än i New York. Det som dock är tillgängligt överallt är det som kan ske innanför hemmets väggar, såsom till exempel porrsurfning. Att denna i viss utsträckning får ersätta andra uttryck för erotik i religiöst dominerade områden säger i sig självt inget om de religiösas egen delaktighet.

Det skrämmande med en rubriksättning som Dagens, som inte går i samklang med redovisningen av undersökningen, är att folk i väldigt hög grad läser en artikel med rubriken som tolkningsram. Dagenartikeln har kommenterats av rekordmånga bloggar, i nuläget 54 stycken.bloggen Jag har ögnat igenom samtliga och hittat endast en som ifrågasätter artikeln (men den  ifrågasätter egentligen själva undersökningen). De flesta tar kort och gott fasta på rubriken och hävdar med den att det nu är bevisat att kristna porrsurfar mer än andra. Återigen: de kan ha rätt, men undersökningsreferatet räcker inte för att hävda detta.

51 thoughts on “Statistik och porrsurf

Kommentarer inaktiverade.