Långsiktiga perspektiv – de rikas privilegium

För ungefär en vecka sedan spreds länkar på FB till en artikel i tidningen Dagen där Jönköpingspastorn Jakob Olofsgård får rubriken: ”Ge inga pengar till tiggare”. Jag kommenterade artikeln i anslutning till en av länkarna och har fått en del respons på den kommentaren, så jag lägger den här med.

Min FB-vän hade kommenterat artikeln med frågan ”En vägvisare i förvirringen och frågetecknen?” Mitt svar lyder alltså:

Nja, i det här fallet en ganska dålig vägvisare, tycker jag. Å ena sidan är det förstås rätt att långsiktiga lösningar behövs. Myndigheterna i Rumänien behöver påverkas och arbetsmöjligheter är bättre än allmosor. Det är det långsiktiga perspektivet och vi lever i ett land där de långsiktiga perspektiven är överordnade.

Men för den som är hungrig i dag är det långa perspektivet en avlägsen dröm. Den som i dag behöver en livsviktig operation har inte råd att tänka långsiktigt. Kort sagt är långsiktighet något av den rikes privilegium (vilket i sin tur leder till rikedom).

I medmänsklighet behövs både långsiktighet och kortsiktighet. När någon ramlar i floden låter vi inte bli att dra upp den med motiveringen att det nog är mer konstruktivt att bygga ett bättre räcke på bron. Inte heller drar vi upp person efter person utan att bygga det där räcket. Långsiktiga och kortsiktiga insatser är inte varandras motsatser.

37 thoughts on “Långsiktiga perspektiv – de rikas privilegium

  1. Pastor Castor, Jag undrar bara om du läste mer än endast rubriken i Dagens artikel vilken refererade till hans egna texter. Som jag förstår saken verkar det som om Pastor Olofsgård fick en mängd orättvis kritik i debatten – även från dig. Han säger inte att vi inte ska hjälpa, utan föreslår *hur* vi ska hjälpa, utan att stjälpa. Han ställer inte heller långsiktiga perspektiv mot kortsiktiga. Men däremot visar han att det har långsiktig betydelse hur vi hjälper i det korta perspektivet. Kan det vara så att vi gärna dövar vårt samvete och ’köper oss fria’ snabbt och enkelt genom att lägga en slant i tiggarens mugg – och här kommer en pastor från Jönköping som vågar påstå att man inte ska ge pengar till tiggare?

  2. Jadå, David, jag har läst artikeln flera gånger. Jag delar förstås, vilket jag också skriver, Jakob Olofsgårds syn att det långsiktiga arbetet för att hjälpa människor ur en beroendeställning är viktigt. Men jag vänder mig emot tanken att vi bör sluta dela med oss till tiggare. Han skriver iofs om att ge dem mat, husrum etc., och det är ju bra. Om var och en som, för att de läst att man inte bör lägga pengar i koppen, i stället erbjuder en så kallad EU-migrant husrum så leder hans insändare kanske till något bra. Riktigt så optimistisk vågar jag inte vara.

Kommentarer inaktiverade.