Stingboll

En tidigare konfirmand frågade om reglerna till leken ”stingboll”, en lek som på våra konfirmandläger på Åhusgården har status av sport. Vi har under våra läger löpande turneringar i några sporter, oftast fotboll, volleyboll, ultimate och just stingboll, en gren jag utvecklade för många år sedan som en variant av traditionell gränsbrännboll (dialektalt ”spökboll”).

Lag

När vi spelar stingboll på konfirmandlägren brukar det vara mellan fem och åtta spelare i varje lag. Det går naturligtvis att spela med mycket större lag, men eventuellt får man då göra en större spelplan.

Spelplan

Stingboll spelas på och runt en kvadratisk spelplan med en sida på cirka åtta till tio meter. Det behöver vara gott om fritt utrymme också utanför planen, minst tre meter åt varje håll men gärna mycket mer. Gräs är ett bra underlag. Planen markeras med tydliga linjer, till exempel av tvättlina. Om man spelar i idrottshall kan man låta planen utgöras av till exempel ena planhalvan av en volleybollplan.

Boll

Spelet spelas med en mjuk boll, gärna plastad skumgummiboll, i ungefärlig storlek av en volleyboll. Bollen skall vara tillräckligt mjuk och tillräckligt stor (svårkastad) för att det inte skall göra särskilt ont att få den i ansiktet.

Spelet

Inför spelet väljer båda lagen en spelare som utespelare. Alla övriga är innespelare. Innespelarna ställer sig på spelplanen, utespelarna utanför. Spelet börjar sedan med uppkast mellan en spelare från vardera laget.

Under spelets gång gäller det att träffa motståndarnas innespelare med bollen samtidigt som man själv försöker att undvika att få den på sig. Man får som innespelare lov att röra bollen med händerna, inklusive underarmarna. Om bollen på något sätt vidrör någon annan kroppsdel är man ”stungen”, tagen. Det spelar ingen roll om det beror på att motståndare kastat bollen på en, om man får en slarvig pass på sig, om man tar emot bollen genom att trycka den mot bröstet, om man själv kastat den på någon annan och den studsar tillbaka på en eller om man råkar trampa på den. Om man rör den är man stungen. En innespelare som blir stungen blir omedelbart utespelare och kliver av planen. Spelet pausar inte för detta utan fortgår. Om spelaren som stungits själv håller i bollen släpps denna rakt ner (den får inte passas till medspelare).

När den första innespelaren i ett lag blir stungen och lämnar planen stiger den första utespelaren in och blir innespelare. Detta gäller alltså enbart den första träffen, ingen som börjat spelet som innespelare kan bli innespelare igen.

En innespelare får inte trampa utanför linjerna som avgränsar planen. På linjen är tillåtet, men om hela foten är utanför är spelaren stungen och måste stiga av. Om spelaren håller i bollen släpps den rakt ner och vem som helst får plocka upp den. En innespelare får inte heller sätta ner någon annan kroppsdel utanför linjen. Innespelare får plocka upp bollen utanför linjen, men alltså inte sätta ner en fot eller hand utanför för att nå.

Den som håller i bollen får inte springa, men får flytta ena foten och kan på det sättet vrida sig. Bollen kan kastas mot en motspelare eller passas till en medspelare.

Utespelare

Utespelarna är med i spelet i lika hög grad som innespelarna. Bollen kan passas fram och tillbaka mellan innespelare och utespelare och utespelarna kan försöka kasta på motståndarnas innespelare.

Utespelarna får, lika lite som innespelarna, gå med bollen. Samma vridsteg gäller. Ett undantag finns dock från denna regel. När ett lag har bara en utespelare får denna efter att ha plockat upp bollen gå närmaste vägen till närmaste linje till spelplanen. Finns minst två utespelare måste bollen passas från den plats där den plockats upp.

En utespelare får inte sätta ner foten eller någon annan kroppsdel innanför linjerna till spelplanen. Om så sker på ett sätt som påverkar spelet får motståndarna bollen. Utespelare får dock plocka upp bollen innanför linjen om det kan ske utan att röra marken innanför.

Passar

Bollen får passas mellan spelarna i ett lag hur många gånger som helst, men minst var fjärde pass måste gå till en utespelare. Denna regel begränsar möjligheterna att stänga in en motspelare i ett hörn.

Kroppskontakt

Ingen aktiv kroppskontakt är tillåten. Man får alltså aldrig knuffa eller tackla en motspelare.

Spelslut och poängräkning

En period är slut då endast ett lag har innespelare kvar. Detta lag vinner perioden och får ett poäng för varje kvarvarande innespelare. Sedan börjar man om spelet, med en utespelare från vardera laget och resten innespelare. På konfirmandlägren brukar vi spela matcher om fyra perioder, där alltså poängen från varje period sammanräknas.

Avbytare

Lagen bör vara lika stora. Om endera laget är större kan man spela med avbytare. En avbytare står över en hel period av spelet och kan sedan bytas in till nästa period.

Avblåsningar

Anledningar till avblåsningar:

  • Stegfel. Om någon med bollen i hand tar flera steg får motståndarna bollen.
  • Foul. Om någon knuffar eller tacklar en motståndare får motståndarna bollen.
  • Behållen boll. Om någon blir stungen med bollen i handen och behåller den i stället för att släppa den får motståndarna bollen.
  • Låst boll. Om spelare från två lag håller i bollen och ingen av dem ganska snabbt tappar sitt grepp döms uppkast mellan dessa två.
  • Övertramp. Om utespelare skapar fördel genom att trampa innanför linjen får motståndarna bollen.
  • Passfel. Om ett lag passar till innespelare fyra gånger i rad får motståndarna bollen.
  • Spelkorrigering. Om en innespelare, efter att ha blivit stungen, påverkar spelet inne på planen får motståndarna bollen. Om en startare utespelare påverkar spelet utanför planen efter att spelaren skulle ha stigit in på planen som innespelare får motståndarna bollen.

Domare kan dessutom döma en person som stungen. Detta leder dock inte till spelavbrott, om inte enligt regeln för spelkorrigering ovan. Det normala är dock att spelare själva stiger av när de blir stungna, utan att domare behöver påpeka något.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *