Frukter och bär

Citrus fruitsPåstått felaktigt påstående: Apelsiner och citroner är frukter.

Nilsson (länk till förklaring av vem han är) påpekar att alla citrusfrukter botaniskt sett är bär. Därmed skulle apelsiner och citroner alltså inte vara frukter. Detta är dock ett dubbelt felslut.

För det första används ordet ”frukt” på svenska inte bara i botanisk bemärkelse utan har också en något vagare definierad kulinarisk betydelse, där indelningen mellan till exempel frukter, bär och grönsaker inte följer strikt botaniska principer.

För det andra är citrusfrukter även botaniskt sett frukter, eftersom bär definieras som mångfröiga äkta frukter. Bär är alltså en undergrupp till frukter, så det går botaniskt sett inte att vara ett bär utan att samtidigt vara en frukt.

Slutsats: Citrusfrukter är frukter och Nilssons påstående att detta skulle vara fel faller.