De heligas gemenskap

De heligas gemenskap

I söndags predikade jag över den apostoliska trosbekännelsens ord ”(vi tror på…) de heligas gemenskap”, eller enligt den gamla och alltjämt vanligaste översättningen, ”de heligas samfund”. Jag tänker här återge huvudtankarna. När man stiger på en buss eller får sin biljett kontrollerad av en tågvärd kan det variera en hel del vilket bemötande man får.Läs mer omDe heligas gemenskap[…]