Kyrkans tidnings fel om prästers skilsmässor

Kyrkans tidning hävdar i veckan att präster skiljer sig oftare än andra, utifrån statistik från Statistiska centralbyrån. Men metoden är undermålig och slutsatsen mycket möjligt felaktig. Statistisk jämförelse måste ske med eftertanke.

Omgifta

För det första har journalisten utgått från de civilstånd som presenteras i SCB:s statistik, men utan att ta hänsyn till att varje person i den statistiken endast kan tillskrivas ett civilstånd. Den som har skilt sig och sedan gift om sig betraktas alltså inte längre som frånskild. Är det då så att präster och andra i samma utsträckning gifter om sig efter skilsmässa? Det har jag ingen statistik över, men då det inte är ovanligt i kristen tradition att omgifte är minst lika tabu som skilsmässa är det en rimlig gissning att fler frånskilda präster förblir frånskilda än vad fallet är med medelsvensson. Eller så är det inte så. Men utan statistik på detta faller Kyrkans tidnings redovisning.

Åldersspann

Statistiken berör personer i åldern 20–64 år. Problemen med detta är att för det första finns väldigt få präster som är under 30 år och för det andra att det är rimligt att det finns fler frånskilda i åldern över 30 år (de flesta under 30 är ju inte ens gifta). I praktiken jämför man alltså präster i åldern (cirka) 30 till 64 år med människor i allmänhet mellan 20 och 64 år.

Sambo

Samboskap räknas i SCB:s statistik inte som ett civilstånd, och brutna samborelationer betecknas inte som skilsmässor. Ganska säkert väljer präster i högre grad än andra äktenskapet framför samboskapet som samlevnadsform. Därmed kommer en större andel av brustna äktenskapslika relationer hos präster att räknas som skilsmässor än vad som är fallet hos folket i gemen.

Att jag tar upp den här aspekten beror på att jag ser traditionellt samboskap som äktenskap, om än under mindre juridiskt reglerade former. När två personer väljer att flytta ihop (”lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru”), leva i gemensamt hushåll (”de två skall bli ett”), dela sexuellt samliv (”blir till en enda kropp med henne”) och bilda familj tillsammans tänker jag mig att de ur ett rent bibliskt perspektiv är att betrakta som gifta oavsett juridisk överbyggnad. Hur den ser ut varierar ju som bekant mellan kulturer och tider.

231 thoughts on “Kyrkans tidnings fel om prästers skilsmässor

Kommentarer inaktiverade.