Bevara Kristus, bevara skapelsen

Franciskus

— Låt oss bevara Kristus i våra liv, så att vi kan bevara andra, så att vi kan bevara skapelsen!

Orden kommer från nya påven Franciskus predikan vid installationsmässan för ett par dagar sedan. Det är en viktig trons riktning som kommer till uttryck i detta. Tron får aldrig, tvärtemot vad som ibland hävdas, bli en privatsak. Den måste få följder för våra liv, för vårt bemötande av andra och för hur vi hanterar Guds skapelse. Annars är det något falskt i den.

Påvens predikan (översatt till engelska här) utgick från Marias man Josef och hans uppgift att skydda och bevara Maria och framför allt Jesus. Det var en intressant utläggning, även om den katolska, utombibliska,  föreställningen att Josef såsom helgon också aktivt skyddar kyrkan i dag känns främmande.

Foto: Roberto Stuckert Filho (CC by 3.0 BR)

51 thoughts on “Bevara Kristus, bevara skapelsen

  1. Vad påven innerst inne tror vet ingen annan än Gud och möjligen påven själv. Vad han ger uttryck för är dock en tro på Jesus. Det förutsätter förstås en tro på Gud, vilken utvalde, utrustade och hjälpte Mose.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *