Slopad skolplikt är inte slopad utbildning

SVT Text skriver i dag svepande om Centerns nya utkast till idéprogram: ”Fri invandring, slopad skolplikt och månggifte är delar av innehållet …”. Förvisso tillåter en text-tv-sida inte några längre förklaringar, men det här sammandraget är så banaliserande att det framställer ett politiskt parti i dålig dager, inte på grund av vad partiet faktiskt står för utan på grund av usel presentation.

Det är lätt att utifrån formuleringen ovan tro att centern inte tycker att utbildning skall vara obligatorisk. Vad centerns idéprogramsgrupp faktiskt skriver om skolplikten är förvisso att de vill få bort den, men också att den skall ersättas med en läroplikt (s. 14). Man vill därmed formellt förflytta det juridiska fokuset från barnet till vårdnadshavarna samt öppna dörren för ett flexiblare regelverk. Även tanken på denna plikt bygger på att varje barn skall ges fullgod undervisning.

Man kan tycka vad man vill om förslaget, men jag tycker illa om när nyhetsmedier förenklar till den grad att intrycket blir att en avsändare står för något annat än vad verkligen är fallet.

Länkar:

Bilden  ligger under GNU-licens. Lista över skapare samt villkor finns här.

30 thoughts on “Slopad skolplikt är inte slopad utbildning

  1. Hej David!
    Jag vet inte vad jag ska säga om Centerns idéprogram, men etablerade partier måste vara på dekis när basen för väljarna eroderar. I centerns fall ska det ju vara landets bönder, men det är svårt att få till en massiv bonderörelse när knappt 2% av Sveriges befolkning är bönder (mot tidigare ca 70% året 1900). Eller klassisk socialdemokrati har haft sin väljarbas i landets brukssamhällen – men hur många brukssamhällen med fungerande bruk (och arbetare) finns kvar i dagens Sverige?! Ideologin måste bli lidande när de väljare man stöder sig på inte finns längre. Då har vi ett parti som låtsas att det är på ett visst sätt men verkligheten ser ut på ett annat. Vilket parti speglar bäst där ideologi och omvärldsanalys passar ihop och inte låtsas en massa saker?! Om det partiet finns… ÄR jag själv ärligt villig att rösta på det?!
    När det gäller skola och utbildning så är det just utbildning som är den bästa investeringen man kan göra i sitt liv. Det är genom skola och utbildning man försöker få igång utvecklingsländer i Afrika eller Afghanistan. Då försöker man nå den kvinnliga delen i dessa länder för då blir det goda resultat. Generellt sett så är undertecknad ett levande bevis på en klassresa utan like (från infustriarbetare på Scania till kyrkoherde), men jag är bekymrad över att högre utbildning inte längre är en garanti på att man ska få ett jobb – eller möjliggöra någon klassresa. Jag känner några som har doktorerat och det är skamligt att se hur så fina människor som de är måste hanka sig fram. Kanske Sverige (även om ekonomin tillfälligt är stark) håller på att förfalla på ett antal områden därför att bildning inte längre är ett säkert sätt att försörja sig på vare sig kulturellt, industriellt eller liknade områden som tog Sverige ur misär och fattigdom som härjade fram till mitten av 1800-talet. 🙁

  2. Jag kom till Åland som ny lärare 1973. Och fick nyligen veta att Finland inte har skolplikt, utan det heter läroplikt. Brändö kommun hade då -73, ca 580 inv. fördelade på 10 öar och hela 5 skolor. I dag har vi en skola och våra elever hör till de bäst utbildade med de bästa betygen och har gått vidare till universitet och högskolor. Dessvärre är det därför svårare för dem att hitta utkomst inom kommunen. Finland liksom fler länder i Europa har läroplikt. Att Finland nått långt kan bero på att finska språket är lätt att lära. Och att man satsar på duktiga lärare. Man har lämlighetsprov vid intagning till lärarhögskolrna.

Kommentarer inaktiverade.