Bara 20 frälsta per präst

Bilden ovan föreställer den katolske biskopen Aloysius Jin Luxian av Shanghai i samtal med Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy vid dennes besök i Kina 2011. Biskop Jin Luxian tillhör den tionde generationen kristna i sin släkt. Han prästvigdes inom jesuitorden 1945 och har suttit 27 år i fängelse och omskolningsläger innan han 1985 blev biskop för den officiella katolska kyrkan i Kina, det vill säga den som är av staten godkänd. Det innebär att han godkändes som biskop av myndigheterna. Först senare godkändes han vigning även av påven. Så kan det fungera inom den katolska kyrkan i Kina. (Mer om biskopen kan man till exempel läsa på Wikipedia eller hos UCA News.)

Det som för mig aktualiserat denne ålderstigne gudsman i dag är att jag under en samling om Kina i församlingshemmet här i Röke har citerat honom. På webbplatsen Christians in China citeras ett brev som han skall ha skrivit till de kristna i sitt stift. Bland annat skrivs följande (min svenska översättning av den länkade webbplatsens engelska översättning):

”Förra året gav biskop Xing mig listan över dop i Shanghais stift under 2009. 1 641 personer döptes och 1 038 personer dog. Totalt blev det alltså bara 603 nya troende på hela året. Det finns 83 präster i stiftet, vilket indikerar att varje präst endast bidrar med 20 räddade själar om året till vår herre. Kan detta vara goda nyheter?”

Dessa tankar uttrycks alltså av en ålderstigen (över 95 år gammal) biskop inom den officiella katolska kyrkan, den kristna falang som man som västerländsk protestant lätt föreställer sig är den minst utåtriktade inom kinesisk kristenhet. Jag har svårt att se att någon svensk biskop skulle beklaga sig över en kyrkotillväxt på 20 personer per präst och år, ens om man som präst endast betraktar den som är vigd till ett ämbete. Väljer man att göra den lutherska betoningen av det allmänna prästerskapet gällande, där varje troende kristen är en präst, så vore det förstås inte teoretiskt möjligt att ha en sådan tillväxt i Sverige under mer än ett år. Nog finns det anledning för vår svenska kyrka (med vilket jag inte enbart menar Svenska kyrkan) att snegla lite på ”misslyckad” kinesisk kyrkoväxt.

Artikelillustrationen är lånad från Europeiska rådet, med tillstånd.

34 thoughts on “Bara 20 frälsta per präst

  1. I de flesta fall tror jag att det sammanfaller någorlunda väl, även om man förstås aldrig vet att ett döpt barn kommer att bli en bekännande kristen så småningom. Men det är nog ont om kinesiska familjer som låter döpa sina barn av gammal tradition.

Kommentarer inaktiverade.