Bortsprungen gepard

I fredags kväll stannade jag till ett ögonblick inför konstverket ”Väktarna” på Första avenyn i Hässleholm. Konstverket består av två gepardskulpturer, men den här kvällen fanns där bara en. Efter att i tanken jakande ha besvarat min fråga ”visst saknas här något?” förmodade jag att kommunen plockat in den saknade geparden för någon form av underhåll. Så var det också, men andra tjänstemän visste inte detta, utan polisanmälde en styck gepardhona som stulen. Ingen drog visst samma (självklara?) slutsats som jag och ringde de tjänstemän som kunde tänkas vara ansvariga för underhållet, det vill säga tekniska kontoret som hade honan i tryggt förvar. I stället hamnade det hela alltså både hos polisen och i massmedia (NSKHDSkånskanLokaltidningen). När misstaget uppdagats hamnade förstås även detta på nyhetssidorna (NSK,Kristianstadsbladet).

Det hela tycker jag är ganska lustigt, men kanske allra mest den lilla annonstext som finns under NSK:s artikel, närmare bestämt under kommentarerna till artikeln, vilka, när jag läste den, avslutades med en dementi av stölden från kommunalrådet Urban Widmark. Texten lyder: ”Få bättre koll! Komplettera webben med en papperstidning: Norra Skåne i brevlådan två månader för 269 kr.” Skall detta uppfattas som att tidningen rapporterar falsklarm endast i webbversionen, men genast genomskådar desamma i den tryckta utgåvan?

10 thoughts on “Bortsprungen gepard

Kommentarer inaktiverade.