Soffpotatis i nåden

Nedanstående är lite av tankarna från förmiddagens predikan, den 11:e söndagen efter trefaldighet. tema: Tro och liv.

El sueño av Antonio Cortina Farinós.Du kan inte göra någonting för att bli mer älskad av Gud än du är. Du kan inte heller göra någonting för att bli mindre älskad av Gud än du är. Du är fullständigt älskad. Du är högt värderad. Jesus har öppnat vägen till fullständig förlåtelse och gemenskap med Gud. Detta är nåd. När du inser detta får du ”vila i nåden”, ett uttryck som återkommer lite då och då i såväl sånger som förkunnelse.

Ändå står det i de bibeltexter som lästs i dagens gudstjänster om att tron förväntas resultera i goda gärningar, så att den troendes liv stämmer överens med läran.
Att vila i nåden handlar inte om att bli en soffpotatis i nåden. Tvärtom så ger vila kraft. När du finner vila i nåden kan du, i den kraft som Gud ger, dela den kärlek du fått ta emot. Men du får göra det utifrån vilan och tryggheten och inte utifrån ett stressande behov av att rättfärdiga dig själv. Då kan du bli både ordets hörare och dess görare, som det står i Jakobsbrevet 1:22, utan att detta blir gärningslära.

57 thoughts on “Soffpotatis i nåden

Kommentarer inaktiverade.