Juryn bestämmer i Idol

Idol 2012TV-programmet Idol har nu gått igenom alla uttagnings- och kvalomgångar och det finns en lite intressant statistisk notering att göra. Som så ofta vill programledningen få tittarna att tro att de röster man avger per telefon eller internet är helt avgörande, eller i alla fall viktigare än juryns åsikter. Man har stött detta med att tittarna fått rösta fram nio deltagare och juryn bara fyra. Nu är det ju bara det att juryn utser sina fyra sist, och det är rimligt att tänka sig att flera av deras främsta val redan blivit framröstade av tittarna. Det gör att juryn får makt att välja vilka av ”de tveksamma” som skall gå vidare, och därmed i princip sitter på hela makten.

Om det till exempel är så att det är sju deltagare som känns lite säkrare än övriga, det vill säga är ”självklara” att gå vidare, så kommer alla dessa att röstas fram av publiken. Efter detta återstår sex platser, de platser det egentligen är kamp om. Av dessa platser utser tittarna två och juryn fyra. Eftersom juryn är sist kan de dessutom styra sina röster på ett sätt som skapar en total sammansättning av startfältet som verkar mest spännande massmedialt.
Det hela är ett typexempel på hur man med små rutor och till synes enkel statistik lurar tittarna.