Naturens ondska

Naturens ondska

Artikel från EFS Sydsveriges distriktstidning Livsluft: Hur tron på en god Gud går ihop med allt ont i världen är en så vanlig frågeställning att den länge har haft sitt eget namn: “teodicéproblemet”. För många är den frågeställningen så problematisk att de menar att den utgör huvudskälet för att inte tro. Därmed är den viktig,Läs mer omNaturens ondska[…]