Läsdrama om den barmhärtige samariern

Läsdrama om den barmhärtige samariern

Förra söndagen fick jag lov att hålla en barngudstjänst som firades parallellt med den vanliga gudstjänsten i Västerkyrkan. Tio barn och en del föräldrar deltog. Ett av momenten var ett läsdrama, en form som jag tycker fungerar bra som textläsning för barn. Vi använde berättelsen om den barmhärtige samariern och jag lägger ut manuset härLäs mer omLäsdrama om den barmhärtige samariern[…]

Bibelillustrationer på Wikimedia Commons

Bibelillustrationer på Wikimedia Commons

Wikimedia Commons är den databas för mediafiler som är kopplad till Wikipedia-projektet. Alla de ljud, filmer och framför allt bilder som används på de flesta språkversioner av Wikipedia (inklusive den svenska) ligger lagrade där, men där finns också massor av material som inte används i Wikipediaartiklar. Gemensamt för alla dessa bilder (utom Wikimedias logotyper) ärLäs mer omBibelillustrationer på Wikimedia Commons[…]