Så rikt är Sverige.

Senast i dag har jag sett en satirisk textbild som figurerar på sociala medier och berör hur rikt Sverige är. Syftet är att visa att vi inte har råd att ta emot invandrare. Texten på bilden är formulerad så här:

Ibland hör man media och politiker säga att Sverige är ett rikt land, ofta i samband med invandrarfrågan.

Då är mina tankar:

Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ta hand om våra äldre.
Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ha kvar poliser.
Sverige är ett så rikt land att vi inte har råd med ett försvar.
Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ha fungerande tågsystem.
Sverige är ett så rikt land att det är för stora klasser i skolorna.
Sverige är ett så rikt land att vården går på knäna.
Sverige är ett så rikt land att föräldrarna inte själva får bestämma vem som skall vara hemma med sitt barn.
Sverige är ett så rikt land att barnen inte kan flytta hemifrån.

Det Sverige är rikt på är idiotiska politiker.

Låt mig granska påståendena punkt för punkt:

1. ”Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ta hand om våra äldre.”

År 2011 använde de svenska kommunerna cirka 19 procent av budgeten till äldrevård. (Källa, s.17) Det blir drygt 100 miljarder kronor, mer än den totala bruttonationalprodukten i till exempel Madagaskar, Moldavien eller Niger.

Vi svenskar lägger alltså per person drygt 10270 kronor per år på äldrevården. Dessa pengar gör att vi per invånare kan ha fler anställda inom sektorn än något annat land inom OECD (och skillnaden är anmärkningsvärd trots att det är med världens rikaste länder vi där jämförs). (Källa från 2008 – en del kan möjligen ha ändrats, s. 8)

2. ”Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ha kvar poliser.”

Hur stor polisstyrka vi skall ha är förstås en politisk fråga, men någon tydlig minskning är svår att se. Sedan 2001 har antalet anställda hos polismyndigheten ökat med drygt en femtedel. Antalet poliser har under samma period ökat ungefär lika mycket. (Källa)

3. Sverige är ett så rikt land att vi inte har råd med ett försvar.

Det är sant att vi lägger mindre pengar på försvaret nu än förr. Numera är vi, som världens 85:e folkrikaste land, bara på runt 30:e plats i världen när det gäller militärutgifter. (Källa) Det innebär förstås att vi fortfarande lägger betydligt mer pengar per person på försvaret än de flesta människor i världen, men inte lika mycket som förr, kanske.

4. Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ha fungerande tågsystem.

Sverige har 1,37 meter tågräls per invånare. Bara de ytmässiga giganterna Kanada och Australien har mer. (Källa)  Det gör oss ganska rika, ja, och innebär att vi har ett finmaskigare järnvägsnät än de allra flesta länderna i världen. Sedan kommer tågen för sent ibland och jag hittar ingen fritt tillgänglig jämförande statistik på den punkten. Egen erfarenhet säger dock att det är bättre i Sverige än i andra länder jag åkt i. (Just nu är, enligt tåg.info, 95 procent av alla tåg i tid. Ytterligare cirka 3 procent är högst en kvart sena.)

5. Sverige är ett så rikt land att det är för stora klasser i skolorna.

I den svenska grundskolan gick det hösten 2014 strax över tolv elever per heltidsanställd lärare. (Källa) Den andelen har varit ganska konstant de senaste tio åren. (Källa: tabell 4A)

Internationellt ligger Sverige i sådana här jämförelser bra till, ungefär i nivå med Andorra, Island och Schweiz, men före Finland, USA och Frankrike. (Källa)

6. Sverige är ett så rikt land att vården går på knäna.

Gör den? I jämförelse med Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike tycks Sverige stå sig ganska bra. I diagram 1 på sidan 12 i den här rapporten ligger Sverige klart i topp när flera indikatorer vägts in, såsom överlevnadsfrekvens vid ett antal akuta tillstånd, tid till operation etc.

Ekonomiskt kan man notera att 90 procent, det vill säga drygt 231 miljarder kronor, av landstingens budget går till vården (2011). (Källa: diagram 5, s.18) Det är lite mer än Estlands totala BNP. Estland ligger nära medianvärdet bland världens länder. (Källa)

7. Sverige är ett så rikt land att föräldrarna inte själva får bestämma vem som skall vara hemma med sitt barn.

Om de olika politiska partiernas syn på fördelning av föräldraförsäkringen kan man tycka olika, men det har knappast något att göra med hur rikt Sverige är. Utom möjligen att vi är så rika att vi alls kan ha så frikostiga möjligheter till betald föräldraledighet som vi har.

8. Sverige är ett så rikt land att barnen inte kan flytta hemifrån.

Så kan det vara – eftersom lägstakravet på hur en bostad skall se ut ligger långt över hur det är i andra länder. Kanske har också barnen i fråga lite orealistiska krav på pris och läge.

9. Det Sverige är rikt på är idiotiska politiker.

Det står var och en fritt att engagera sig politiskt och visa att det går att göra bättre. Men det är lite svårare än att idiotförklara dem som faktiskt försöker.

Till slut …

Sverige är ett av världens absolut rikaste länder. Att antyda något annat visar bara på total okunskap.

Sverige är rikare än någonsin tidigare. Att antyda något annat visar på total historielöshet. Fråga runt bland bekanta hur många sovrum man har i sin bostad. Fråga sedan bland bekanta hur det var på 1970-talet, eller 1950-talet. Fråga sedan hur många som har bil och hur gammal den är, hur många som har TV och hur gammal den är (någon har kanske till och med två), hur många som varit utomlands, kanske till och med i år, hur många som äter på restaurang varje vecka, hur många som köper nya kläder utan att de gamla är trasiga, hur många som köper nya kapitalvaror (mobiltelefon, dator, tv) baserat enbart på lust och inte på behov. Listan kan göras lång. Sverige 2015 är ett av de rikaste länder som någonsin existerat.

Ändå finns det de som är utsatta, men påstå inte att anledningen till att vi inte kan hjälpa är att Sverige inte är rikt. Det handlar enbart om vilja.

 

45 thoughts on “Så rikt är Sverige.

 1. Jag uppskattar din välvilja, men jag tror du skjuter lite bredvid målet. För att ta ett exempel: De som klagar på att ”det är för få poliser”, klagar ju inte på en siffra i en tabell, utan på en upplevelse att anmälda stölder, stenkastning mot ambulanser och andra brott inte klaras upp. Läs hur mycket som lokaltidningen Nerikes Allehanda skriver om problemområdet Vivalla, till exempel. Kanske är det så, att vi med färre problem i Vivalla och liknande förorter skulle klara oss med lika få poliser som 2001, eller att vi med nuvarande problem skulle behöva dubbelt så många poliser.
  https://www.google.se/search?q=vivalla+site%3Ana.se

  1. Så kan det förstås vara, men då får avsändaren bemöda sig med att formulera en annan problembild än den som levereras i bilden jag anknyter till.

   För övrigt tror jag att en hel del av problemet i det avseendet är den ökade tillgängligheten på information. Förr hörde man om bovarna hemomkring, bland kanske trettio tusen människor. I dag läser vi om händelser i ett helt land, som dessutom är tätare befolkat än förr. Det ger bilden av större brottslighet, men statistik visar till exempel att antalet mord per år i Sverige har halverats sedan 1990. Även grovt våld i övrigt minskar.

   Antalet (anmälda) villainbrott har ökat med 50 % på de senaste tio åren, medan lägenhetsinbrotten legat ganska konstant. Uppklarandegraden har, trots ökningen, också legat ganska konstant.

   Stöld, rån, häleri har ökat sedan 1975, men de har ökat betydligt mindre än befolkningen. Andelen tjuvar i Sverige var alltså troligen större 1975 än nu.

   1. Uppfriskande läsning, lite definitionen av glaset halvfullt! 🙂

    Dock gällande brottsstatistik så bör denna bejakas med en skopa salt, då den är väldigt missvisande i många avseenden. Har själv läst endel kriminologi, under min polisutbildning, och brottsstatistiken är väldigt svårläst av flera olika skäl. Dels så är det endast den första rubriceringen av brottet som statistikförs. Detta innebär att om du åker på t.ex. en misshandel, så skriver man misshandel ”på pappret” och sen avlider personen, så det istället bör rubriceras som dråp eller t.o.m. mord. Då är det fortfarande bara misshandel som statistikförs. Ett annat problem med brottsstatistik är att allt inte alltid varit brottsligt, och vice versa. Vilket gör att t.ex. narkotikabrott är mycket vanligare idag, än det var för 30 år sedan, då det finns många fler narkotikaklassade preparat idag. Samt att Sverige har en av världens högsta anmälningsbenägenhet, vilket t.ex. innebär att Sverige på pappret har några av världens högsta våldtäktssiffror, men eftersom vi har signifikant mycket högre anmälningsbenägenhet för våldtäkter, i jämförelse med t.ex. länder som Syrien eller Kongo där dessa brott varken statistikförs eller anmäls. Men med tanke på den situation som råder i dessa länder, med systematiska våldtäkter som en del i krigsföringen, så är det uppenbart att dessa siffror ”ljuger”.

    För att återknyta till ämnet, så kan jag själv vittna om att JA vi har ungefär samma antal poliser anställda idag per kapita, MEN den största och mest signifikanta förändringen för oss medborgare är att antalet poliser i yttre tjänst RADIKALT reducerats sedan kvarterspolisreformen på 90-talet avskaffades. Många experter säger att 90-talet var en av de ”lugnaste” perioderna i modern Svensk historia. När det kommer till våldsbrott är det bara en period som ordentligt sticker ut i statistiken och det var under 1920-talet när motboken infördes (1917), då störtdök våldsbrotten i Sverige, något som säger ganska mycket om alkohol och människor. 80% av våldsbrotten idag genomförs under påverkan av någon yttre substans.

    Over-n-out

  2. Du kan inte klaga på dem, som skriver insändare. De är en minoritet av alla som är missnöjda och som i tysthet går iväg och röstar på SD. Insändarskribenterna är som kanariefåglarna i gruvan, som gör väsen för att vi andra ska veta att något är på tok. Exakt vad, är det vår sak att ta reda på. Vi kan inte skylla syrebristen på fågeln.

  3. Du kan inte klaga på dem, som skriver insändare. De är en minoritet av alla som är missnöjda och som i tysthet går iväg och röstar på SD. Insändarskribenterna är som kanariefåglarna i gruvan, som gör väsen för att vi andra ska veta att något är på tok. Exakt vad, är det vår sak att ta reda på. Vi kan inte skylla syrebristen på fågeln.

  4. Men de som röstar på SD gör det efter att ha läst insändare och fått för sig att dessa på ett riktigt sätt beskriver verkligheten. Det känns ju lätt så. Därför bör det sakligt felaktiga bemötas. Detta motsäger förstås inte att även annat behöver sägas och skrivas.

  5. Men de som röstar på SD gör det efter att ha läst insändare och fått för sig att dessa på ett riktigt sätt beskriver verkligheten. Det känns ju lätt så. Därför bör det sakligt felaktiga bemötas. Detta motsäger förstås inte att även annat behöver sägas och skrivas.

  6. Ingen väljer nog parti efter vad som står i en insändare. De flesta gör det nog utifrån ett samlat intryck av diskussioner, kampanjmaterial, insändare etc. Det är i det samlade intrycket som en del inte bör stå oemotsagt.

  7. Ingen väljer nog parti efter vad som står i en insändare. De flesta gör det nog utifrån ett samlat intryck av diskussioner, kampanjmaterial, insändare etc. Det är i det samlade intrycket som en del inte bör stå oemotsagt.

  8. Ingen väljer nog parti efter vad som står i en insändare. De flesta gör det nog utifrån ett samlat intryck av diskussioner, kampanjmaterial, insändare etc. Det är i det samlade intrycket som en del inte bör stå oemotsagt.

  1. Nej, verkligheten är inte en annan. Upplevelsen kan däremot vara en annan. Det är därför upplevelsen måste balanseras med fakta för att inte slutsatserna skall skena iväg. Om min upplevelse av misslyckande till exempel får mig att tro att judarna konspirerar för att få alla svenskar att misslyckas kan det leda till katastrof.

 2. Nej, verkligheten är inte en annan. Upplevelsen kan däremot vara en annan. Det är därför upplevelsen måste balanseras med fakta för att inte slutsatserna skall skena iväg. Om min upplevelse av misslyckande till exempel får mig att tro att judarna konspirerar för att få alla svenskar att misslyckas kan det leda till katastrof.

 3. David Castor där finns tre sorters lögner. Lögn, förbannad lögn och så statistik… Man ska inte tro allt för mycket på siffror, de kan förfalskas och manipuleras, det man ska tro på är det man själv känner är det rätta, vare sig det det handlar om politik eller något annat, man ska ta till sig allt man ser och hör och sen bilda sin egen uppfattning om hur det är. För att bara gå på uppgifter som andra berättar då är man illa ute och kan sälja sig väldigt billigt…

  1. Göran: Du får ursäkta, men det där blir faktiskt riktigt dumt. Det finns förvisso sann och falsk statistik.

   ”Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ta hand om våra äldre.” är exempel på falsk statistik. Jag har gett lite, förhoppningsvis sann, statistik som svar.

   ”Sverige är ett så rikt land att vi inte kan ha kvar poliser.” är exempel på uppenbart falsk statistik. Jag har svarat med nästan säkert sann statistik.

   Och så fortsätter det. Sedan kan jag naturligtvis ha erfarenheter av att ha fått vänta för länge på ett medicinskt ingrepp eller på att polisen inte lyckats klara upp ett brott. Jag kan också ha hamnat i ekonomiskt obestånd. Men den upplevelsen, vad jag känner, beskriver bara en väldigt liten del av hur det är, ur ett samhällsperspektiv. Och när någon använder påståenden som i den refererade bilden för att, på samhällsnivå, antyda att Sverige är fattigt så är de helt enkelt fel ute. När de försöker antyda att roten till mina problem är andra utsatta grupper, så är de fel ute. Oavsett hur det känns.

   Vill du få Sveriges rikedom bekräftad kan du söka upp närmaste köpcenter. Välj ut valfri butik och ställ dig där i en timme. Se och hör. Hur många kommer ut med en kasse full med nya saker? Tänk sedan att det finns femtio butiker till i köpcentret och ett annat köpcenter tre mil bort och att det här bara var en enda timme av en enda dag. Sverige är som sagt rikt!

 4. Du har en viss poäng David Castor – åtminstone så länge det ” bara” vore fråga om pengar. Även om Sverige faktiskt inte är det mest rika landet i världen ( utan snarare på väg nedåt i denna liga) skulle sannolikt de flesta av oss kunna överleva på den nivå som rådde ex.vis år 1980. På flera punkter ( ex.vis bostadsfrågan) finns dock grund för allvarliga invändningar mot ditt resonemang. Du skriver ” 8. SVERIGE ÄR ETT SÅ RIKT LAND ATT BARNEN INTE KAN FLYTTA HEMIFRÅN.

  Så kan det vara – eftersom lägstakravet på hur en bostad skall se ut ligger långt över hur det är i andra länder. Kanske har också barnen i fråga lite orealistiska krav på pris och läge.” Du kan inte undgått notera att det handlar om mer än 8 år i bostadskön i Stockholm för att alls få någon bostad ÖVERHUVUDTAGET . Motsvarande gäller i de flesta svenska städer . Enligt en aktuell intervju med Integrationsverkets GD finns nu 50.000 asylsökande som väntar på ” anvisning” på någon form av bostad. Att bygga nya bostäder ( inkl. samhällsservice i form av sjukvård och skolor ) tar minst 4-5 år (ofta 10 år p.g.a byråkratisk detaljreglering och överambition vad gäller bullernivå i stadsmiljö etc.)

  1. Angående att vi är på väg nedåt i jämförelse med en del andra av världshistoriens absolut rikaste länder beror förstås på att även dessa är rikare än någonsin. Sedan är förstås inte rikedom svaret på livets alla bekymmer, men just det här inlägget handlar bara om den aspekten.

 5. Inget parti ( inkl. SD) har presenterat ens en skiss på hur 500.000 bostäder ( + samhällsservice) skall kunna stampas ur marken i närtid. Socialdemokraterna säger sig ha en ambition om 250.000 bostäder ( dvs. enbart hälften av Boverket bedömt som nödvändigt för att möta befintlig bokris + bostäder för de nyanlända). Det är därmed inte fråga om ” bara pengar” eller om eventuell villighet att sänka sin ” onödigt höga” konsumtion till den nivå som rådde på 80-talet etc. ALLA ( såväl befintliga ungdomar som de nyanlända ) behöver faktiskt någon form av bostad med kortare väntetid än 8 år) . Även om det kan ses som lovvärt att ha höga ambitioner och därmed ( i teorin) ” hög moral är det ytterst fråga om vad vi I PRAKTIKEN klarar att leverera. I nuläger ( där ingen verkar adressera HUR- frågorna) ser det ut som att de nyanlända kommer att hamna i tältläger i glesbygd ELLER att deras bostadsbehov ( genom förtur i kön) hamnar i konflikt med andras ( också högst legitima ) behov av bostad. 12 år i kön istället för 8 år ?)

 6. Stoppa ner en fot i en hink med kokande vatten, den andra i en hink med is sörja….statistiskt sett ska man då vara ganska komfortabel.
  Jo nog är det rätt..Sverige är ett ganska rikt land.
  Sverige har också en stats skuld…om man nu ska titta närmare.
  Andra länder har större och en del länder har mindre skuld, men just det faktum att skuld finns där säger en sak.
  Allt svenskar tycker att dom måste ha….ja …pengarna finns inte till allt….och där lånar man, för att täcka gapet.
  En jämförelse….någon tjänar 400.000 per år, men hans kostnader för hans levnads sätt, bilar villa och allt är 500.000 per år, och hans standard handling är att varje år täcka hålet med kredit kort.
  Skulle nu budgeten balanseras på ett sånt sätt att den kan inte överstiga statens inkomster i skatt och andra sätt staten drar in inkomst… skulle mycket mera sociala program skäras ned.
  Det kallas att leva över sina till gångar.
  Om du går och lånar en miljon…även om du lägger ut kontanterna på köksbordet, så är du inte miljonär.
  Du har just nu fått en mille i röven.
  Betalar Sverige av alla skulder, balanserar budgeten så inga nya lån är nödvändiga, skär ner alla sociala program som är fläsk program….då kan vi se hur rikt Sverige verkligen är.
  Peka inte på lånta fjädrar för att belysa Sveriges ”excellenta” finansiella ställning.

  1. Det är dock inte helt sant om stadsskulden. För stadsskulden är inte bara ett lån, som Sverige betalar ränta på, som om man lånat på ett hus. Stadsskulden regleras genom valutainvesteringar, för att kunna göra en vinst på det lånade kapitalet i en annan valuta. Vilket innebär att t.ex. t.o.m. Norge har stadsskulder, inte för att de behöver pengarna, utan för att det i det långa loppet är en bra investering att låna pengar från länder med en svagare valuta, för att sedan betala tillbaka dem i en bättre valutakurs.
   Nationalekonomiska principer…

  2. Sverige är inte ett ”ganska rikt” land. Sverige är ett enormt rikt land. Det innebär inte att allt är bra eller att pengarna alltid finns där de gör mest nytta. Men jag vidhåller att ett besök på valfritt köpcenter valfri dag i veckan räcker för att konstatera att vi svenskar – och därmed Sverige – är ofantligt rika.

  3. Allting är relativt, nog finns det klirr i plånböckerna, jag har inte sagt att Sverige är ett fattigt land, resurser finns.
   Du kan gå på en bazar i Casablanca och på samma sätt konstatera att Marocko är ett rikt land.
   Vad jag säger är att den rikedom du ser är i stora delar lånta pengar.
   Är inte budgeten balanserad till vad staten kan ta in i skatt, utan det läggs till lån….så spelar det ingen roll hur man vinklar det.
   Det finns bara ett sätt att konstatera det faktat.
   Man lever över ens tillgångar.
   Det gäller samma för staten som för en privat person.
   Låna en miljon…gå på shoppingcenters och visa hur mycket pengar du har, imponerad riktigt med hur du slänger pengarna runt och nån går säkert på att du är rik.
   Stats skuld är för att täppa hål.(återigen…att leva över sina tillgångar) och kan betala en hel del människor i tjänster som Sverige inte har råd med.
   Går nu dessa människor och shoppar….det gör inte rikedom.
   Skulle Sverige ha ingen skuld, och en reserv i stället, skulle inte dessa löner kommit från lån.
   En sann test hur rikt eller fattig Sverige egentligen är, kan endast göras med en budget där Sveriges statliga inkomst sätter gränsen för hur mycket Sverige kan spendera på sociala program.
   ”ofantligt rika”….. ja…det som sagt är relativt.
   Jag sitter i USA och skriver detta, kom hit för trettio år sedan med en resväska, och har till nu gått igenom sportbilar, flygplan, camping buss som en statsbuss stor, hus, motorcyklar, har haft eget företag och några långtradare, fyrtio foot segelbåt och andra leksaker.
   Kanske eller kanske inte hade jag haft detta livet i Sverige, troligtvis inte. Tro inte att jag ser ner på Sverige, jag älskar Sverige, men förutsättningen för att ta sig dit man vill är sämre i Sverige…” svenskar och därmed Sverige är ofantligt rika”
   Hörru David…jag kan se att du behöver resa runt lite i världen.
   Gärna skola dig lite i ekonomi också.

  4. Jag har inte gått på basarer just i Marocko, men väl i Indien, Kina och en del andra länder. Kontrasten mot svenska köpcenter är enorm. Sedan inser jag också att svenska staten har en skuld (om än mindre än hälften så stor per invånare som USA:s, och där går det uppenbarligen att leva rikt ändå). Min poäng är att så länge vi kan tillåta oss liv med en materiell standard som världen aldrig tidigare skådat är det snålt att skylla ovilja att hjälpa på att vi inte är rika nog.

 7. David, lite utbildning i ekonomi skulle göra dig gott. Du skulle nog också få en hel del ut av att ta och packa din resväska och ta dig runt i världen några varv.
  ”Enormt rikt land”…. bevis….kolla köpcentrat….se hur dom shoppar.
  Har du varit på bazaren i Casablanca, se hur dom shoppar, Marocko måste vara ett enormt rikt land.
  Lägg ner tyckeriet, åk runt lite granna i världen, se lite annat än blågul kultur, kom sen tillbaka och vi kan ha en seriös diskussion .

  1. Bara det faktum att du förutsätter att jag som svensk om jag vill har möjlighet att ta mig runt i världen några varv styrker min tes. Bevisen för hur rikt Sverige är är förstås inte i första hand en timmes bänknötande på ett köpcenter. Se min artikel för mer handfasta indikatorer. Eller kolla internationella jämförelser av nästan vilken välfärdsindikator som helst.

  2. David, jag är väl medveten om var Sverige ligger i jämförelse, har läst statistiker och sett grafer.
   Jag undrar dock om du hört ett enda ord av vad jag sagt.
   1. Sverige har en skuld.
   2. Sverige har en skuld därför att svenskar kräver att ha mer än vad Sverige har råd med.
   3. Sverige har en skuld därför att for att få råd med vad svenskar kräver så lånar staten.
   4. Staten lånar därför att statens inkomster räcker inte till att betala för vad svenskar kräver att dom ska ha.
   Det….är att leva över tillgångarna.
   Sverige är inte ensamt med att göra detta. Somliga länder gör det ännu mera.
   Det är inte så dumt att vara alkoholist när man vet att det finns värre alkoholister.
   En miljonär är rik.
   En pank individ är inte rik.
   En som har lånat en miljon, är fattigare än den som är pank, han ligger en miljon back.
   Lånen som staten tar,betalar nu anställda i olika sociala program…
   Fatta det här nu….
   Gör man ett tak i budgeten, där taket är hur mycket inkomster staten kan ta in…och inte spenderar en krona mer, så behöver staten inte ta lån.
   För att göra detta, måste fläsket skäras bort.
   Görs inte det, är pengar flödet i samhället lånta fjädrar och det är inte rikedom.
   När Sverige har börjat bygga upp en reserv, och har betalt av all stats skuld, då har du en genuin ekonomi som kan värderas i rikedom.

  3. ”Sverige är inte ensamt med att göra detta. Somliga länder gör det ännu mera.”

   Ta och kolla upp vilka länder som INTE har statskuld och se om du vidhåller ditt argument om att det kan användas för att avgöra ett lands rikedom.

  4. Markus…nu kommer vi in på hur central banker fungerar och hur underligt det är att med all effektivitet, modernitet, jet airliner, snabbtåg, kommunikation industrier etc vi har alla skulder.ä
   Så modernt som samhället är idag, borde alla ha överskott.
   Central banker fungerar ungefär likadant över hela planeten, även om det kallas Rizks bank, Bank of England, Federal Reservtc eller ECB.de

 8. Den är rikast, som har de billigaste nöjena. Och i Sverige är det få som har billiga nöjen. Vår offentliga byråkrati är ett dyrt nöje, som gör att det tar tid att införa varje förändring. Vår höga bostadsstandard gör det dyrt och långsamt att bygga bostäder. Jämför med hur man 1939-1940 lyckades uppfinna och tillverka och sprida gengasaggregat för personbilar på mindre än ett år, när oljetillförseln skars av vid krigsutrbottet. Skulle vi klara det idag? Förmodligen skulle bara miljöutredningen ta fem år.

 9. Gengas aggregate var en förbaskat bra bensin ersättning, lite bökig att handha kanske men som nödlösning var den genial.
  Har tänkt på en del lösningar, i energi frågan.
  Vi har så mycket olja i denna världen att ska vi gå ifrån det så måste det vara nåt som är häst längder bättre.
  Hela energi infra strukturen bygger på olja, så…gör är tanken… if you cant beat them, join them.
  En förbränningsmotor motor är ungefär 30% effektiv.
  En elmotor är ungefär 95% effektiv.
  En bränslecell är ungefär 60-70% effektiv.
  En bränsle cell kan köras på nästan allt man stoppar in i den.
  Använd den redan existerande olje infra strukturen, gör distillat…i närheten av camping kök bensin….nästan klar som vatten i utseende.
  Kör bilen på detta distillat, kör vätskan i bränslecellen, som ger el till bilens elmotor.
  Vi kan då tanka och köra som vi är vana.
  Lite utanför artikel ämnet….kunde inte hålla mig.

Lämna ett svar till Lars Aronsson på Facebook Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *